Home - achtergrond

 

Van vele markten thuis. Van binnen uit ken ik de wereld van professionals op verschillende niveaus in organisaties, als ook van die van managers en bestuurders. Klinisch (ouderen)psycholoog is mijn oorspronkelijk vak en als zodanig heb ik vele jaren gewerkt in de GGZ. Daarna volgde een loopbaan van 25 jaar als manager en directeur. Daarin heb ik mijn kennis van de psychologie en fundamentele psychologische principes altijd als leiddraad genomen van beleid en handelen. Wetenschappelijk onderzoek is mij niet vreemd. Met enige regelmaat verschijnen publicaties van mijn hand over zowel inhoudelijke thema's als beleid. Wat betreft bestuurlijke ervaring: in het verleden was ik onder meer bestuurslid van de landelijke koepel van de ambulante GGZ en de RINO-Zuid.

Speciale affiniteit en expertise bestaan op het terrein van ICT en Zorg: de bouw van inhoudelijk verantwoorde electronische pati├źntendossiers en andere automatiseringsprocessen in de behandeling en de zorg. De optimalisering daarvan door een adequate afstemming met de gebruikers is altijd een uitdaging geweest.

 

 

In 2018 ben ik gestart met Noud Engelen Advies. Op deze website vindt u beknopte informatie over producten en diensten van mijn bureau. Ook kunt u lezen waarom ik voor u een interessante partner kan zijn en wanneer mijn inzet nuttig kan zijn. Uiteraard ontbreekt ook niet de contactinformatie